Nederland
15°C

Milieu

 

Ons bedrijf beschikt over sterk ondernemerschap en speelt snel in op veranderende marktverhoudingen. Sinds een tiental jaren zijn we aangesloten bij MPS. Dit is een organisatie die door de veilingen is opgericht en die toezicht houdt op het gebruik van energie en gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw. Wij beschikken over het MPS-A certificaat en sinds december 2014 ook over het MPS-GAP certificaat.

Bewatering

Met ons eigen pompsysteem pompen wij kwalitatief hoogwaardig grondwater op. Daarnaast vangen wij in een groot bassin regenwater op, hiermee (her)gebruiken wij het water optimaal! De containervelden zijn zo aangelegd dat het water zo snel mogelijk wordt afgevoerd, zo blijven de planten en de potgrond niet te lang nat en voorkomen we zo veel mogelijk ziekten en schimmelvorming.

Eb- en vloedsysteem

Voor een aantal gewasgroepen hebben we gekozen voor een eb- en vloedsysteem om de planten water te geven. Het containerveld kan gevuld worden met een laag water van ± 10 cm (vloed). Het water blijft even staan en loopt vervolgens weer leeg (eb). Het grote voordeel is dat de planten van onderuit water krijgen en het blad helemaal niet nat wordt.

Bemesting

Onze planten worden goed verzorgd en daar hoort een goede bemesting bij. We kiezen ervoor om gelijk bij de teeltstart meststoffen vrij te laten komen, en dat doen we nog een keer na 12 maanden. Zo leveren we graag een extra service door de planten bij levering een extra buffer mee te geven. Tijdens het teeltproces wordt waar nodig bijgestuurd met vloeibare meststoffen bijvoorbeeld na langdurige regenval. Door onze vakkundige controle houden wij dit scherp in de gaten.

Gewasbeschermingsmiddelen

Daar waar mogelijk gebruiken wij milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen. Wij verdiepen ons in de verschillende varianten die er zijn en kiezen voor eerlijk ondernemen.

Om mosvorming en onkruidgroei zo veel mogelijk tegen te gaan werken wij met bark. De bark bestaat uit kleine stukjes houtbarst die d.m.v. een barkstrooier direct na het oppotten over de potten wordt gestrooid. De onkruiddruk en mosvorming is beduidend minder. Bijkomend voordeel is dat we na een jaar kweken een schoon product leveren.

MPS

 

Bewatering

 

  

  

Osmo Cote