Nederland
15°C

Overzicht Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle verkoopovereenkomsten van Boomkwekerij Peter Leenders B.V. gevestigd te Helden. Eenmaal per jaar (juli) sturen wij u deze per post toe.

Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomsten indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 Nederland  Hongarije
       
 België  Italië
       
 Luxemburg  Tsjechië
       
 Denemarken  Oostenrijk
       
 Duitsland  Polen
       
 Engeland   Oost Europa (in het Nederlands)
       
 Frankrijk